Propolis Kanser ve Enfeksiyonlarla Savaşımda Destektir.

propolis'İN 100 KAT ANTİBİYOTİK ETKİSİ!

 

Propolis son yıllarda özellikle kanser tedavisine olan desteği yönüyle anılan ve bu konuda binlerce üniversite araştırmasına konu olan arı ürünüdür. Arıların değişik bitki ve ağaç kabuklarını çiğneyerek elde ettikleri macuna bazı enzimlerini eklemeleriyle ortaya çıkar. Antibiyotik olmadığı halde çok yüksek antibiyotik etkiler gösterebilmesi ve bu etkileri sadece enfeksiyona ya da hastalıklı dokuya yöneltmesi en dikkat çekici özelliklerindendir.

Propolis antiviral ve antibakteriyeldir. Diş sağlığı, deri hastalıkları, sindirim sistemi sorunlarının çözülmesine katkıları vardır. Pek çok zararlı bakteri ve mantar çeşidini engelleyici özelliktedir.

Bilgi almak istediğiniz konuları buraya yazarak enter'e basınız

 

-->Propolisin Kanser Tedavisine getirdiği yüksek katkıları okumak için tıklayınız..<--

-->Propolis, polen ve arı sütünün yararlarıyla ilgili ayrıntılı röportaj ve haberlere ulaşmak için tıklayınız<--

propolis

   Resimde ekstrakt-propolis özü- ve suda çözünmüş halde bu arı ürünü görülmektedir.

 

"..Propolis'in antibiyotik etkiyi yüz misline vardıran inanılmaz bir özelliği bulunur"

Propolis, bağışıklık sistemini güçlendirir. Mantar-mayasıl sorunlarına, zararlı bakterilere, viral enfeksiyonlara karşı kullanılır. kanseri önlemede ve kanserle mücadelede etkili bir maddedir. Alışılmış antibiyotik etkilerin 100 misline yakın etkisi keşfedilmiştir. Bugüne kadar rastlanan en güçlü doğal antibiyotiktir. (Ghisalberti, 1979 E.L. Ghisalberti, Propolis: a review, Bee World 60 (1979), pp. 59–84.)

Anti-bakteriyel, anti-fungal(mantar), anti-viral, ateş düşürücü, antiseptik ve kolesterol düşürücüdür. Gözün yüksek basıncını azaltır.Soğuk algınlığına iyi gelir. Ağız içi sağlığı ve sindirim sorunlarının giderilmesi için kullanılır. İçeriğindeki flavonoid oranı yüksektir. Flavonoidler bilindiği gibi en güçlü antikoksidanlardandır. Propolisin araştırmalar sonucu belirlenmiş bazı faydaları şöyledir:

 

google reklam 2-530

Bileşik etkiler:

Propolisin tedavi edici özellikleri üzerine yapılan çalışmaların çoğu içerdiği fenolik bileşenler üzerine yoğunlaşmıştır (Flavanoidler ve kafeik asit esterleri gibi fenolik bileşikler). Araştırmalar, propolisin içerdiği aktif bileşeni izole edip etkisini test etme üzerinedir. Research has tended to isolate and test single substances in propolis. Fakat, propolisde çok sayıda bileşen bulunması nedeniyle oluşan bileşik etki, herbir bileşenin tek başına oluşturduğu etkilerin toplamından daha fazladır. Çalışmalar, propoliste bulunan flavanoidlerin etkili anti-bakteriyal aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir, fakat izole edilip ayrılan flavanoidler, propolis ekstraktına göre daha düşük aktivite göstermiştir. Propolisin, bazı antibiyotiklerle bileşik etki gösterdiği gözlenmiştir. Bazı durumlarda, bakteri ve maya üzerindeki etkileri 100 kat artmıştır.  Antibiyotik dirençli Staphylococcus ırklarında, propolis ile birlikte alınan antibiyotiklerin, bu direnci kırdıkları gözlenmiştir

Anti-Kanser Etkiler:

Propolisin etanol ekstraktının karaciğer ve mesanedeki kanserli hücreleri dönüşüme uğrattığı ve gelişmelerini önlediği bulunmuştur. Bu hücre öldürücü etkiyi sağlayan maddeler, propolisten izole edilen quercetin, kafeik asit ve clerodane diterpenoiddir. Clerodane diterpenoid, tümör hücrelerine karşı seçici bir öldürücü etki gösterir.Propolisin, ayrıca, yumurtalık kanseri hücrelerini ve  hücre bölünmesini durdurucu etkileri olduğu bulunmuştur. Ayrıca, göğüs, cilt, kolon ve böbrek kanseri hücreleri gibi insan  tümör hücre kültürleri üzerinde öldürücü etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu etkileri oluşturan bileşenin kafeik asit fenetil ester olduğu belirlenmiştir.Propolisden izole edilen Artepillin C, insan mide kanseri hücreleri, insan gırtlak kanseri hücreleri  kolon kanseri hücreleri üzerinde hücre öldürücü etki göstermiştir. Kafeik asit esterlerinin tümör oluşumunu kimyasal olarak engellediği görülmüştür. Bu etki, kanserli hücrelerin gelişimini sağlayan genler üzerindeki seçici toksik etki ile gerçekleşmektedir.

Antioksidan Etkiler :  Propolis içerisinde yoğun olarak bulunan flavanoidler, çok güçlü antioksidanlardır. Antioksidanlar, serbest radikalleri sönümleme özelliğine sahiptirler, böylece lipidleri korurlar ve C vitamini gibi diğer bileşiklerin oksitlenmesini ve yıkılmasını engellerler.

Kalp-Damar Etkileri : Yoğunlaştırılmış propolis ekstraktının, kan basıncını düşürdüğü, sakinleştirici etki yarattığı ve serum glikoz oluşumunu sağladığı bulunmuştur. Propolisde bulunan dihidroflavanoidlerin kılcalları kuvvetlendirdiği ve antihiperlipidemik aktivite oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca, propolisin, karaciğeri alkole ve tetraklorüre karşı koruduğu tespit edilmiştir.

Propolisin  antikor oluşumunu tetiklediği ortaya konmuştur. Bir ABD-Polonya ortak çalışması sonucunda , antikor üreten dalak hücrelerinde, kontrol hücrelerine göre 3 kat daha fazla antikor üretildiği bulunmuştur. 24 saat sonra enjekte edilen 2. doz sonrasında etki daha da artmış, fakat daha ileriki dozlarda etki azalmıştır.

Anestezik Etkileri : Propolis ve bazı bileşenleri anestezik etki göstermektedir.  Yapılan deneyler sonucunda, propolisin, kokainden 3 kat, prokainden ise 52 kat daha güçlü anestezik etkiye sahip olduğu ortaya konmuştur. Anestezik etkinin, propolisteki, pinocembrin, pinostrobin ve kafeik asit esterleri sayesinde gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Cilt Hastalıklarına Etkileri:Propolisin, mantar ve athlete's foot gibi cilt hastalıklarından sorumlu olan maya ve mantarları etkili bir şekilde engellediği belirlenmiştir. Bu organizmalara karşı etki gösteren propolis bileşenleri, flavanoidler ve kafeik asit türevleridir.Bu anestezik etki, propolisin neden yüzyıllardır boğaz ağrısı ve ağız yaralarının tedavisi için kullanıldığını açıklamaktadır. Dişçilik alanında propolisin anestezik malzeme olarak kullanımı Avrupa'da patentlenmiştir.

Bağışıklık Sistemine Etkileri : Yapılan deneylerde propolisin immün tepkiyi tetiklediği belirlenmiştir. Yakın zamanda Japon araştırmacılar, propolis ekstraktının, insanda, bağışıklık fonksiyonlarına bağlı olarak makrofaj aktivasyonu sağladığını göstermişlerdir. Propolis sitokinleri oluşturan bağışıklık hücrelerini aktive eder. Bu sonuçlar propolisin anti-tümör etkisini açıklamaya büyük ölçüde yardımcı olur.

google reklam 2-530

Propolis'in İçeriği:

Propolis, reçineli ve mum kıvamında olan, arılar tarafından ağaçların tomurcuk ve kabuklarından toplanan bir maddedir. Rengi ve fiziksel özellikleri kaynağına göre değişmekte ve kovanda arılar tarafından çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Arı kovanı ve aynı zamanda insan ve hayvan sağlığı için de son derece önem taşımaktadır.

propolis-2

Propolis'in Kaynakları:

 • Bitki salgıları
 • Pinus spp.(Çam)' nin reçineleri
 • Betula spp.(Huş)
 • Populus spp.(Kavak)
 • Aesculus hippocastanum (At kestanesi)
 • Salix spp.(Söğüt)
 • Alnus spp.(Kızılağaç)
 • Abies spp.(Göknar)
 • Prunus spp.(Erik)
 • Ulmus spp.(Karaağaç)
 • Quercus spp.(Meşe)
 • Fraxinus excelsior (Dişbudak) vs.

Propolis, bal ve yağ ile karıştırıldığında dış yaralar için mükemmel bir pomat oluşturur. Bu ürünün antiromatizmal etkisi de saptanmıştır. Propolis, içerdiği sağlık yönünden çok önemli aktif maddeler nedeniyle genel vücut direnci ve sağlığının korunmasında ve alternatif tedavide gittikçe daha çok yer bulan emsalsiz bir maddedir.


Propolisin Tarihçesi 


Propolis insanoğlu tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. Günümüzde ise artan bir popularlik kazanmıştır. Arılar propolisi milyonlarca, insanlarsa binlerce yıldır kullanmaktadır. Arılar ve insanoğlu propolisi yararlı ve faydalı bulmaktadır. İnsanlık için bu reçinemsi yapının keşf edilen yararları henüz çok az kalmaktadır.Propolis geçmiş dönemlerden beri çeşitli amaçlarda özellikle tıpta kullanılmaktadır. Eski yunan yazıtları bu maddeyi iltihaplanan yaralar ve çürükler için kür olarak tanımlarken Roma'da yara üzerine konulan lapa benzeri karışımın yapımında pratisyenler tarafından kullanılmaktadır. İbranice eski vasiyetnamelerde tzori olarak geçmektedir ve terapetik özellikleri ile anılmaktadır. Avrupa'daki 12 yy kayıtları propolisin medikal preparatlarının ağız ve yara enfeksiyonlarının tedavisi ve diş sağlığı için kullanımından bahseder.

Özellikleri

Propolisin güçlü antimikrobiyal aktivitesinden dolayı, propolis doğal antibiyotik olarak bilinir. Yapılan birçok sayıda araştırma da propolisn yüksek antimikrobiyal olduğunu göstermiştir. Propolisin MRSA da dahil olmak üzere 21 tür bakteri üzerinde, 9 tür mantar üzerinde, Giardia'nın da dahil olduğu 3 protozoa türü üzerinde ve Herpes ve Influenza'nın da dahil olduğu geniş yelpazeli virüsler üzerinde inhibitör etkisi bulunmuştur.Bunların dışında ayrıca propolisin geniş ölçüde tedavi edici özellikleri vardır. Bu özellikler arasında antikanser etki, antioksidan etkis, yara kapama ve doku tamir etkileri, sindirim sistemi etkileri, deri enfeksiyonları etkisi, anti,-inflamatory etki, anastezik etki, bağışıklık sistemi etkileri, kalp-damar sistemi etkileri ve diş sağlığı etkisidir.Propolis içerisindeki flavanoid seviyesinin yüksek olmasından dolayı, bu ürün insanlarda oksijen radikallerine karşı yakalayıcı olarak görev görür. Ayrıca ilginç olarak vitamin C'nin okside olarak zarar görmesini engeller.Klinik çalışmalar propolisn bronşit ve benzeri rahatsızlıkların, influenza ve herpes, deri mantarları, diş ve diş eti rahatsızlıklarında, ülser, yanık ve abselerde, kulak enfeksiyonlarında, giardi ve kolitde, vajinal ve servikal rahatsızlıklarda etkili olduğunu göstermiştir.
Propolis ve propolisli ürünlerin kontaminasyon ve kısa raf ömürlülüğü gibi problemleri olmamaktadır. Bu durum propolisin antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayıdır.


PROPOLİS İLE İLGİLİ BAZI TANIKLIKLAR

Buket Doğan-İzmir

"Yakınım akciğer ca için bir sene tedavi gördükten sonra şifa buldu. Son kontrollerde bir şey çıkmadı. Arı sütü, propolis ve polen kullanmamızın büyük faydası oldu. Bunlara başladığımızdan bu yana gelişmeler yüzümüzü güldürdü. Dr. Metin beyin babası için anlattığı her şey aynı şekilde gelişti. Bizim hastamız da 45 kiloya düşmüştü. Doktorlar umutsuzdu. Ertuğrul beyin bize söylediği gibi kullanınca kısa zamanda yakınım toparlandı, güç kazandı, doktorları şaşırtacak şekilde tedaviye yanıt alındı. Katkılarınızdan ve bizi bilgilendirdiğinizden ötürü çok teşekkürler. Ayrıca benim ve yakınlarımın tavsiyesiyle sizden bu çok yararlı ürünleri alanlar da hep memnunlar. Herkese ve özellikle bu hastalıkla savaşan herkese şifalar diliyorum."

Ayşe Atardağ-Mersin

"İnternette araştırmalarım sonucunda Arı Dünyasından babam için arı sütü-polen-propolis aldım. Babam akciğer CA. Elhamdülillah çok faydasını gördük. Kemoterapi dönemlerini daha rahat geçiriyor. Ürünlere devam ediyoruz. İnşaallah daha iyi olacak."

Enes Kaya-

"Kur'an da arılarla ilgili ayet var.çocukluğumdan ta 27 yaşıma kadar sürekli halsizlik bitkinlik ile kıvrandım durdum.Arı sütü ve propolis kullanmaya başladıktan sonra sanki dünyaya yeniden geldim."

Zekiye Soyatik adına Hakan Soyatik- Isparta

"Merhaba Ertuğrul bey, Annemde (yaş 74) ikinci evre başında yakaladığımız kolon kanseri sonucu, başlanan tedavilerinin yanında yaklaşık 1 yıldır ürünlerinizi gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Ürünlerinizi kullanmadan önce metaztas oluştu ve akciğerlerde rastlandı. Kullandığımız andan itibaren, halsizlik, yorgunluk ve en önemlisi kemoterapi zamanlarının ağır-sancılı, iştahsızlık gibi hiç bir yan etkisini fazla yaşamadan, ayrıca; kemoterapi sonrasında immun sistemi savunmasız kalan annemin 1 yıldır inanın en ufak grip v.s. enfeksiyona yakalanmadan, rahat bir şekilde yaşamını mutlu bir şekilde sürdürmektedir. Kendini dinç hissetmesi, uykularının düzenli olması yanı sıra, kendi işini kendi görebilmesi de cabası. Moral yüksekliği ve hastalığının bilincinde, doktorlarının dediğine harfiyen uyan annem, sizlerin ürünlerini aynen tarif ettiğiniz gibi itinalı kullanmaktadır. Bu konuda yardımlarınız için teşekkürlerimi bir kere daha sunmak isterim. Doktorlar son çekilen PET BT lerde "Bize göre hastalığı durdurduk, hatta gerileme bile var" ancak ilacımıza (kemoterapiye) devam edeceğiz diyorlar. Buna bile çok şükür. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın. Başarılar dilerim."

Serkan-

"Bir internet ikonundan tanıştık. Kullanıcı yorumları dikkatimizi çekti. Çocuğumuz 10 yaşında epilepsi tedavisi görüyor. Ancak nöbetleri kontrol altında değil idi. Kullandığımız ilaçlar paralelinde 2 aydır Arı sütü, polen ve propolis veriyoruz. Arı sütü kullanmaya başladıktan sonra günlük olan nöbetlerimiz 25 güne uzadı. En önemli değişiklik ise 4 ay önce çektirdiğimiz EEG ile en son arı sütü kullandıktan sonra çekilen EEG arasında %70 iyileşme olduğu ortaya çıktı. Kullanmaya devam ediyoruz. Sebeb olanlara teşekkür ediyor ve Allah Razı Olsun diyoruz. "

Ziya Demirci- İstanbul

"Babama Akciğer Kanseri teşhisi konulmuştu. Doktorlar ilk önce umutsuz konuştular ve ameliyat ihtimali görmediler. Kemoterapi almaya başladı ama iyiye gidiş olmuyordu. Bunun üzerine çare arayışına girdik ve sizinle irtibata geçtik. Bize gelen ürünleri yazıldığı gibi kullanmaya başladık. Kısa sürede faydalar görüldü. Hastalık gerilemeye başladı. Doktorlar ilk kez iyileşir deyip geçen hafta ameliyat kararı verdiler."

Ayşe Melek A. -İzmir

"Arısütü ve propolis almıştım. 11 aydır yürümeyen ve mantar enfeksiyonu olan kızım kemoterapi bittiği halde toparlanamamıştı çok sıkıntılı bir dönemde ürünlerinizi kullanmaya başladım şimdi kızım yürüyor hatta bisiklet kullanıyor ben yine de yanlız bırakmıyorum. Ertuğrul bey size tavsiyeniz için teşekkür ediyorum "

Şaban S. -Kayseri

"Akciğer kanseriyle 18 aydır süren mücadelemizin büyük bölümünde arı sütü, propolis ve polen kullandık. Bir tavsiye üzerine Arı Dünyası ile temas kurmuştuk. Tatmin edici bilgi ve yönlendirmelerden hem biz yararlandık hem de pek çok kişiyi de bu ürünlere yönlendirdik. Biz çok faydasını gördük ve şu anda çok şükür kontrol grubundayız. Kullanmaya başlayınca hastamız çok direnç ve güç kazandı. İlkin ameliyat ihtimali pek tanımadılar. Hatta ciğerler su toplamaya başladığından nefes alması zorlaşmıştı. Ürünleri kullanmaya başladıktan kısa süre sonra daha rahat nefes almaya başladı ve tedaviye olumlu yanıt verdi. Sonunda ameliyat ettiler. Bizim bir talihimiz hastalığın yayılmaması oldu. Hastalığı öğrendiğimizin 2'inci ayından itibaren arı ürünlerini kullandığımızdan belki bu konuda da faydası olmuştur."

Ali Yavuz Çetin -İstanbul

"Ağır hastalıklarla uzun zamandır mücadele etmekten yorgun düşen ve yerinden kalkamayacak hale gelen annem tavsiye ettiklerinizle kısa zamanda toparlandı ve ayağa kalktı. Bu beklenmeyen ve anlatılmaz duygular uyandıran çok büyük sürpriz gelişme hepimizi sevinçlere gark etti. Benzer durumlar için herkese arı sütü, polen ve propolisi kesinlikle öneriyoruz. Ciddiyet ve hassasiyetle bize bu ürünler ve kullanımları konusunda yol gösteren Arı Dünyası çalışanlarına içten selam ve teşekkürler!"

Hakan İnanç -Ankara

"Arı sütü, propolis ve saf bal astım hastası olan ben, eşim ve kızımın hayatını kurtardı. Bu yıl hiç hasta olmadık herkese tavsiye ederim çok saglıklı ve mutluyuz teşekkürler arı dünyası. Hakan İnanç Ankara"

Alanay Ünalır -Ankara

"Annem kanser hastası. 25 ay oldu tedaviye başlayalı ve ilk ayından itibaren ürünlerinizi kullandık. Anneme teşhis konulduğunda 2 ay ömür biçilmişti. Meme kanseri akciğere yayılma vardı. Ürünlerinizi kullanmaya başlar başlamaz etkileri görülmeye başladı. Akciğerde 12 tümör vardı bugün bunlardan sadece iki tane kaldı ve küçülme devam ediyor. Kemoterapi bölümünde herkese söylüyorum. Size ulaşmadan önce bir kaç kişi sizin adınızı vermişti. Babam sağlık bakanlığından emeklidir. Kendisine sizin ürünlerinizi önermişlerdi. Doktorumuz Prof. Süleyman Büyükberber de daha sonra bu ürünleri faydalı bulduğunu söyledi. Tavsiyeler üzerine Ertuğrul Bey'le temas kurarak ürünler, ürünlerin kullanım şekli ve miktarları konusunda bilgilendik. Güvenle o zamandan beri kullanıyoruz. Annem inşallah hastalığı tamamen geride bırakacak. Tüm hastaların da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Bu ürünlerden ben ve kızım da ayrıca yararlandık. Benim böbrek kanallarımda daralma ve büzüşme vardı, sık sık enfeksiyon geçiriyordum ameliyat olmam gerektiği söylenmişti. Annemin gördüğü yararlar üzerine kendim de ürünleri denemek istedim. 3 kür kadar kullandıktan sonra doktorum çok şaşırdı ve ameliyata gerek kalmadığını söyledi. Şu an hiç sorunum yok. Kızım da 6 aylıktan itibaren idrar yolları enfeksiyonu geçiriyordu o da tamamen durdu. Ben ressamım tırnaklarıma yapışan boyaları tiner ile çıkardığımdan tırnaklarımda çatlama ve kırılmalar oluyordu. Ürünleri kullandığımda bu sorunu da yaşamadım. Tırnaklarım tamamen sağlıklı hale geldi. Buna benzer pek çok faydaları var bu ürünlerin. Arı Dünyası'ndan başta annemin durumunda olanlar olmak üzere herkesin yararlanmasını diliyorum."

Fatih Özsağlıcak -Erzurum

"Merhabalar. Arı Dünyası'na ve özellikle Ertuğrul bey ve Egemen beye tşklerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arı Dünyası'yla tanışmam propolis hakkındaki araştırmalarımla oldu. Şahsım 1.5 yıldan beri iltihaplı eklem romatizmasıyla mücadele ediyorum. Bu mücadelem sırasında propolisin romatizmal hastalıklarda çok iyi sonuçlar verdiğini öğrenince hemen Arı Dünyası'yla irtibata geçtim. Sağolsun Ertuğrul beyin tavsiyesiyle ve tarifiyle propolis ve arı sütü kullanmaya başladım. Gerçekten benim için çok olumlu sonuçlar verdi. Öncelikle Allaha sonsuz şükürlerimi ve sonra vesile olmaları sebebiyle Arı Dünyasına tşklerimi bir borç bilirim. Ürünlerin romatizmal hastalıklarda anti romatizmal ve iltihap giderici ve iç organları ilaçların yan etkisinden koruyucu ve iyileştirici etkisine şahsen tanık olmuş bulunmaktayım. Çünkü daha önceleri o kadar ilaç kullanmama rağmen bir türlü eklemlerimdeki bu sıkıntılar geçmemişti ve ağrı, şişlik tutukluk hayatımı zindana çevirmişti. Ta ki propolis ve arı sütüyle tanışana kadar.. Sonra propolis ve arı sütü kullanmaya başladıktan sonra eklem tutukluklarımda yürümekte ve oturmakta dahi çok zorlandığım zamanlar şimdi geride kaldı diyebilirim. Romatizmal hastalıkların kesin tedavisi olmadığı ve ilaçlar sadece hastalığı baskılayıcı ve ağrılarınızı dindirmeye yönelik olduğu hep söylenir. Ama ilaçların yanında bu arı ürünlerini kullanmanın tedavinize çok şey katacağını düşünüyorum. En azından ilaç kullanım gereksinimi azaltacak ve daha rahat bir hayat sürdürmenizi sağlayacak. Belki de propolis ve arı sütünün bu mucizevi yönleri ve içeriği immün sistemini düzelterek bu hastalığı tamamen ortadan kaldıracaktır. Arı dünyasına bu ürünleri bize ulaştırmada çaba sarfettikleri için tşklerimi iletiyorum... Saygılarımla.."

dr.b -

"Selamlar.... Benim ananem 1,5 yıl önce over Ca Evre4(en ileri safha yumurtalık kanseri) olarak tanı aldı... Doktorlar ameliyatın mümkün olamdığını 1ay yaşayıp yaşamama konusunda da garanti veremeyeceklerini, istersek ve bünyesi kaldırırsa rahatlatma amaçlı ancak 1-2kür kemoterapi verebileceklerini pek kendimizi her türlü duruma hazırlamamızı söylediler... O arada şifa için alternatifler aramaya başladık... Birinin vesilesiyle arı sütü, polen ve propolis getirttik...Ananem kemoterapiler ve kontrolleri de aksatmadan bu ürünlere de devam etti, canı istemese de yemek yedi, ''ölüm Allah'tan AMA muhtaç etmesin'' dedi ama yaşamaktan da ümidini hiç kesmedi..Tabi kanserin yan etkisi olarak inatçı ateşler, konvülziyon da geçirdi... Sonra ne mi oldu?!... Ananem 6 kemoterapi aldı, ameliyat olabilecek duruma geldi ve kadın hastalıklarından ameliyat oldu, üstüne 4 kemoterapi daha verildi... Diğer organlardan DA kanser hücreleri temizlendi...Ananem yatağa bağımlı hale gelmişken şimdi kendi işini kendi yapar, ayağa kalkar hale geldi... O inandı, sebepleri yerine tam olarak getirdi Allah'a şükürler olsun ki Allah DA şifasını Verdi...Önce şifa için kullandığı arı sütünü, poleni, propolisi şimdi korunma amaçlı kullanıyor...Bütün hastaların şifa bulması dileğiyle...

Gülizar -

"Babam 84 yaşında, KOAH hastası ve birde kısa süre önce rektum ca tanısı kondu. Doktoru ameliyat önerdi ancak anesteziyi kaldıramayabileceği söylendi. Bende alternatif birşeyler aradım internetten. Propolisin faydalarını duymuştum, tarama yaparken arı dünyası ile karşılaştım. Şansımı denemek istedim. Önce ne için kullanacağımı sordular. Babamın bağırsak kanseri olduğunu söyledim. Asistan hanım not aldı. Ertuğrul bey de arayıp önerilerini sundular. Arı sütü ve propolis kullandık. Babam 3 gün içinde yeniden dünyaya gelmiş gibi oldu. Kanaması durdu ve normal dışkılıyor. Ameliyattan vazgeçti. Şimdi o kadar mutlu ki sürekli dua ediyor. Allah razı olsun diyorum arı dünyasından ve yetkililerinden. Hemen umutsuzluğa düşmeyip denesin diyorum rahatsızlığı olan insanlara. Babamda çok işe yaradı." Arı Dünyası'nın Notu: Ameliyat konusunda karar almadan önce Uzman Doktorunuza danışmanızı önemle öneririz. Arı ürünleri hastayı ve tedavi sürecini destekleyen, tedavilerin başarı şansını olumlu etkileyebilen ürünler olup, başlıbaşına bir tedavi olarak düşünülmezler.

Ahmet Gündoğdu -İstanbul.

"Merhabalar, annemde kadınlarda oluşan bir nevi deri rahatsızlığı vardı, doktor ameliyat istedi. Ameliyat istemesinden önce ve ameliyata kadar(yaklaşık 20 gün kadar), arı sütü ve propolis kullanmaya başladık, doktorun anneme söylediğini aktarıyorum: ne yaptığını sormuş, lezyonların azaldığını, lezyonlar etrafına bir nevi set oluştuğunu, yayılmasını azalttığını söylemiş. Bunu sizlerle paylaşmak istedim, ben ilk önce bu ürünlere şüphe ile yaklaşmıştım, bu olayı yaşayınca şüphelerim geçti. İnşallah bütün hastalar bir vesile ile Allahtan sifa bulur, dertte Allahtan, şifa da, tüm hastalara acil şifalar dilerim."

Özlem Ersoy -Tatlıcak-Gaziantep.

"Babacığım akciğer metastaslı böbrek kanseriydi. Dördüncü evrede yakalandı. 12 ile 14 ay sürer dendi. Yoğun ilgi ve bakımla babacığımın mücadelesi 22 ay sürdü. Propolis ve arı sütü ile son ana kadar dimdik ayaktaydı, yatmadı, ağrısı olmadı hiç.. En son yemeğini bile masaya gelerek bizimle yedi.. Saatini bile aksatmadan ,hergün propolis arı sütü aldı.. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize bu ürünleri ulaştırdığınız için. babacığımdaki olumlu etkilerini gördükten sonra şimdi 38 senedir sigara tiryakisi olan iki amcam da bu ürünleri kullanmaya başladılar..tekrar teşekkür ediyor,tüm hastalara acil şifalar diliyorum..."

Celal Yazıcı -Pendik-İstanbul.

"Merhaba BENİM KIZIM LOSEMI(ALL=TANISI). 4 sene içerisinde hastalık iki sefer nuksetti. İkincisinde ilik nakli yapılmışdı. Arı sütünün, propolisin ve polenin faydalarını daha öncede duyardım. Bu 3 ürünü kestane balıyla birlikte tedavi sırasında çocuğa yedirdim. Doktor ikinci bır ilik nakli gerek gormedi. Kan değerleri düzelmiş. Allahıma şükürler olsun arı ürünlerinin faydalarını gordum. İnşallah sızlerde faydasını görürsünüz...."

Meltem Nurcan Yüzüak -.

"Merhabalar,kızımın rahatsızlığından dolayı gerek duyduğumuz kaliteli vede güvenilir destekleyici tedavi ürününe sayenizde kavuştum.Özellikle arı dünyası personelinin tamemen ticari olmayan insani,ahlaki tutum ve de davranış ve destekleri konusunda sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. saygılarımızla, Yüzüak Ailesi"

Şükran T. -Ankara.

"Sizinle telefonda görüştüğüm gibi, gönderdiğiniz propolis ve arı sütünü üçüncü kez kullanmaya başladım.Bu konuda istikrar göstermenin sonucu olarak cildimde ve tırnaklarımda görülen iyileşmeler beni mutlu etti.Ayrıca bedenen çabuk hastalanan naif bir yapım vardı.Şimdi çok şükür epeyce bir güç kazandığımı hissediyorum. Tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Serap -Denizli.

"Bir senedir ülseratif kolit hastasıyım. Kullandığım pek çok ilaca rağmen kanamam hiç azalmamıştı. Önerileriniz üzerine arı sütü ve propolis kullanmaya başladıktan sonra kanamam ilk kez azaldı. Bir senede 7-8 kilo vermiştim. Şimdi toparlanmaya ve gücümü bulmaya da başladım. Benim durumumdakilere tavsiye ederim."

Aytekin Akşit. -İstanbul.

"Yakınım kemoterapi görüyor. Uzun zamandır ürünleri kullanıyorduk. Her zaman lakosit sınırın en az iki misli çıkıyordu. Nasıl olduysa bir hafta kadar arı sütü ve propolis ihmal edilmiş. Son seansa girerken tam sınırda çıktı, ucu ucuna girebildik. Bunun dışında, ürünlerden öncesine göre tedavi daha başarılı. Zinde, işlerini yapabiliyor ve morali yerinde."

Cihangir Kazancı -Kayseri.

"Babam, kolon kanseri. Hemeroid zannedildi ve ameliyat olurken anlaşıldı. Alınamayacak halde olduğu söylenince tedavi olmayı kabul etmedi. Pek çok şey denedik ve pek çok yere başvurduk ama hastalığı durduramadık. Bu arada karaciğere de sıçramış. Şu son bir aydır bize gönderdiğiniz ürünleri denemiştik. Bu süre içerisinde hastalık ilerlememiş. Büyümeye rastlanmadı. Bunun üzerine ürünleri devamlı kullanmaya karar verdik. Son durum bizi çok sevindirdi. Biz de hiç olmazsa yazarak sizinle paylaşalım diye düşündük."

Yiğit Akçin -Ankara.

"Sitenizde bu yazdıklarımın muhtemelen yayınlanacağı bölümde yazılanları ilk okuduğumda bana hayal gibi geldiğini itiraf etmeliyim. Hatta biraz abartıldığını dahi düşünmüştüm. Meme ca karaciğere metastaz durumu var. Arı Dünyası'ndan arı sütü, polen ve propolis özü temin ettik. Tarif edildiği gibi kullandığımızda bir hafta 10 gün sonra ağrılar azaldı. Ağrılar azaldıkça moral durumu düzeldi. Karaciğerdeki modullerin de küçüldüğü tesbit edilince yazılanların hepsinin doğru olduğunu anladım. Kanaatim tam oldu. Çünkü, daha önceleri modüllerde hiç küçülme görülmemişti. Özel olarak Ertuğrul Beye de teşekkür etmek isterim. Benzer sorunlar için Arı Dünyası ile irtibata geçilmesini öneririm."

Necati Ersöz -Bursa.

"Hastamız, akciğer ca. Tavsiyeniz üzerine iki aydır arısütü ve 7 kat etkili propolis kullanıyoruz. Akciğerlerin temizlenmesinde çok faydalı oldu. Böylece, hastamız daha rahat nefes alabilmeye başladı. Ayrıca dolaşım sorunları vardı. Kanı incelterek dolaşımı kolaylaştırdığından bu konuda da fayda gördük. Size bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine başvurmuştuk. Ürünlerinizin hepsinden tamamiyle fayda gördük. Teşekkürler."

Nuri Çan -Burdur.

"Merhaba! Ertuğrul bey, arı sütü ve polen ile ilgili daha önceden ilgim ve araştırmam vardı. Daha önceden de çocuklarıma veriyordum. Ancak sizi bir televizyon programında izledikten sonra internetteki sayfanızı inceledim ve daha bilinçli kullanmak için sizinle iritbata geçtim. Bu görüşmeden sonra hayatımızda çok önemli bir değişiklik oldu. Eşimin uzun zamandan beri acı çektiği migren ağrıları vardı, özellikle tarif ettiğiniz özel karışımın etkisiyle arı sütü, polen, propolis ve özel bitki tozları kullandıktan sonra şu an migrenden eser kalmadı. Oysa gitmediğimiz doktor kalmadı derler ya o türden tüm araştırmalara rağmen geçmemişti. Kendim de çok yoğun bir işte çalışıyorum. Çocuklarım okuyor. Halen daim kullanıcıyız. Umarım bir çok kişiye de şifa kaynağı olur!"

Aynur Ulaş -İstanbul.

"Hayli araştırdıktan sonra ürünlerinizi alıp kullandığımda bariz faydaları yaşayarak gördüm. Kemoterapiden çok çekiniyordum. Olumsuz bir şey yaşamadım. Propolis, Arı Sütü ve Polen kullandım. Bunlar, kendimi dinç ve iyi hissetmemi sağladı. Kemoterapi verilirken damar bulmakta zorlanılan durumlar görmüştüm. Yan etkiler sebebiyle kan değerleri düşen hastalara kemoterapi verilemediğine tanık olmuştum. Kan değerlerinin düşmesi, damarların daralması gibi sorunlar yaşamadım. Uzun tedavi süreçleri ardından artık 3 ayda bir kontrollere gideceğim açıklandı. Çok mutluyuz. Tavsiyeleriniz doğrultusunda yeni miktarlarla ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Herkese öneriyorum. Arı Dünyası'na kanserle mücadelemde katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

N. K.-.

"Ankilozan Spondilit hastasıyım. Prof... denetiminde bir yığın ilaç kullanıldı. İlaçlardan bir sonuç alamadık. Tetkiklere gittiğimizde bir ilerleme görülmüyordu. Hatta daha da kötüye gidildi. Daha sonra size yazdım. Propolis ve arı sütü önerdiniz. Bir müddet kullandıktan sonra tekrar Prof...'ya gittiğimizde hiç iltihap kalmamış dedi. Egsersizlerimi daha rahat yapıyorum. Ağrılarım bir hayli azaldı. Şu anda ilaçların hepsini bıraktık. Sadece arı sütü ve propolis kullanıyoruz."(Arı Dünyası'nın notu: Arı ürünleri bu gibi durumlarda tedavilere doğal destek olarak kullanılmaktadır. Doktorunuzun önerdiği ilaçları kendisi ya da aynı uzmanlıkta başka bir doktorun oluru alınmadan bırakmayınız ya da azaltmayınız. Bu tanıklığı gönderen müşterimize yaptığımız tavsiyeler süregelen tedavinin yanında ürünlerin kullanımı şeklinde olmuştur. Bildiririz. Saygılarımızla..)

Nurettin Cengiz.-Düzce.

"Beyin ameliyatı geçirdik. Tümör alındı. Hakikaten bize gönderdiklerinizin hepsinin faydasını gördük. Bunları kullanmadan önce kemoterapiler yüzünden ciddi halsizlik vardı. Özellikle üçüncüden sonra sıkıntılar hat safhaya çıkmıştı. Sizi bir arkadaşımızın oğlu internette bulmuş iyi ki bize haber vermişler. İlgilendiğiniz için çok sağolun."

Begüm Y.-Konya.

"Bir türlü geçmeyen, devamlı nükseden idrar yolları iltihabı nedeniyle kış ayları boyunca sürekli antibiyotik kullanıyordum. Aşırı antibiyotik kullanımının getirdiği yan etkilerden yılgın ve hep yorgun oluyordum. Ürünlerinizi kullanmaya başladığım andan itibaren geçen sene çok rahat ettim ve bu sorunu hiç yaşamadım. Bana önerdiğiniz iki ürünü bu sene için tekrar aldım. Ayrıca poleni de denemek için aldım. Çünkü, sadece bu sorunuma değil pek çok başka yararlarını da gördüm. 3 küçük çocuk annesi olarak hiç ummadığım bir güç buldum. Arı Dünyası ile karşılaştığım için herkes gibi çok memnunum. Bu sefer sırf ben değil ailece kullanmaya karar verdik."

Süleyman Yavuz.-Erzincan.

"Merhaba. Kardeşim kemoterapi görüyordu. yan etkileri için Ertuğrul beyle görüştüm. Sağolsun arısütü, bal, polen, propolisi kullanım talimatıyla gönderdi ve kullandık. Bitince tekrar sipariş verdik. Sayısız faydasını gördük. Şimdi babama ve anneme de alacağız. Sağolasın Ertuğrul bey... "

Z. T.-İstanbul.

" Bugüne kadar 6 kür aldık. Kemoterapinin yan etkilerinden hiç birini görmedik. Bize başta ishal, kusma ve bulantı yaşayacağımız söylenmişti. Doktorumuz dün ağrı kesici olarak ne kullandığımızı sordu. Oysa babamın hiç ağrı kesici talebi olmadı . Babam konuyu bilmediği halde içine kapanmış bir durumdaydı. Ürünleri kullandığımızdan bu yana daha mutlu ve daha pozitif. Ertuğrul Beyin başta önerdiği şekilde ürünleri kullandık ve söylenen tüm yararları gördük. Teşekkürler."

Salih Y-Ankara.

"Babam şu anda 4 grade kemik metastazı. Yaklaşık bir buçuk aydır kullandığımız arı ürünlerinden fayda gördüğümüze inanıyorum. Çünkü, kemoterapi sürecinde olduğu için bu sürede başka herhangi bir ilaç kullanılmadığı halde babam kendini iyi hissettiğini söylüyor. Moral olarak çok iyi. Kemoterapinin bulantı ve kusma gibi yan etkilerini de görmüyor. Dört dörtlük bir gıdalanma yok. Sadece meyve suyu, arı sütü, propolis ve polen veriyoruz. Buna rağmen emsallerine göre çok iyi görünüyor. Bu ürünlerden önce babam daha içine kapanıktı, telefonlara çıkmıyordu. Şimdi herkesle konuşuyor. Ürünleri alırken zihin ve psikoloji üzerinde etkileri ve moral olarak düzelme olacağı söylenmişti. Aynen söylendiği gibi oldu. Ürünleri aldığımıza memnunum. Bugün tekrar sipariş verdim. Etrafımda da tavsiyem üzerine alanlar var. Onlar da memnun olduklarını söylüyorlar. Saygılar."

Av. Mehmet Özümtürk.-Ankara.

"Mayıs 2009 dan itibaren aile olarak kullanıyoruz. Çocuğumun astım problemi nedeniyle her yıl kabus şeklinde yaşadığımız kış aylarını ilk kez rahat geçirdik. Ayrıca kendim de kullanıyorum ve nezle dahi olmadım. Hayatımda değişen tek şey arı sütü, propolis ekstraktı ve polen tüketmek olduğundan bu ürünlerin katkısı olduğunu düşünüyorum. Firma yetkililerine teşekkürlerimi sunarım..."

Aysel Aygün.-İstanbul.

"Ben de 2 ay önce aldım bu ürünlerin üçünü. Kullanım şekillerini de sağolsun Ertuğrul bey gönderdi. Çok faydasını gördük. Ayrıca oğlumun saç diplerinde seboroik dermatit denen bir egzama vardı yaklaşık on yıldır çare bulamamıştık. Ona da propolis, pekmez ve polen karıştırıp verdim. Ayrıca da saç diplerine propolis sürdüm. Sonuç mükemmel. Çok şükür geçti. Ailecek kullanıyoruz. Teşekkürler arıdünyası ve Ertuğrul bey."

Ömer Nuri Selbek.-İstanbul.

"Yapım itibariyle oturduğum yerde hafif bir esinti olsa, bir pencere açık kalsa burnum akmaya başlardı. İşim icabı çok gezdiğimden soğuk havalarda hemen hasta olur ve eve döndüğümde yatak döşek yatar, antibiyotik alır, ampul çektirir, en az 3-5 gün ıstırap çekerdim. Bu durumuma doktorların tedavileri de tavsiyeleri de pek işime yaramamıştı. Kış başında bir televizyonda domuz gribine karşı propolis önerilince araştırıp internette sizi buldum. Bana arı sütü, polen ve propolisin değişik faydalarını anlatmanız üzerine bu ürünlerin hepsinden istifade etmek istedim. Şu anda geride kalan bu kış boyunca ürünleri kullanmamın sonucunu bildirmek istedim. Birincisi, bağışıklık sistemim sizin bana belirttiğiniz gibi güçlendi. Öyle güçlendi ki bu kış boyunca bir gün dahi eve hapsolmadım, ne ampul çektirmem gerekti ne de bir tane olsun antibiyotik kullanma lüzumü oldu. Eşim de ben de buna hayret ettik. Ayrıca, bu ürünlerle çok daha genç hissediyor insan!"

Burhan Kambur.-Tekirdağ.

"Arı Sütü ve propolis kullandım. Egzama vardı kayboldu. Kırazıklıkların hepsi geçti. Çocuklarda da kullanıyoruz. Önceleri sık sık hasta olurlardı. Şimdi pek olmuyorlar olsalar da çabuk iyleşiyorlar. Hastalık ilerlemiyor. Çocuklardan biri daha önce 3 defa zatüre olmuştu. Doktor kaybedeceğimizi söylemişti. Bu kış sadece boğazları biraz ağrıdı. Bu sene kışı çok rahat geçirdik."

Burhan Kambur.-Tekirdağ.

"Arı Sütü ve propolis kullandım. Egzama vardı kayboldu. Kırazıklıkların hepsi geçti. Çocuklarda da kullanıyoruz. Önceleri sık sık hasta olurlardı. Şimdi pek olmuyorlar olsalar da çabuk iyleşiyorlar. Hastalık ilerlemiyor. Çocuklardan biri daha önce 3 defa zatüre olmuştu. Doktor kaybedeceğimizi söylemişti. Bu kış sadece boğazları biraz ağrıdı. Bu sene kışı çok rahat geçirdik."

Fatma Gürbüz Yılmaz.-İstanbul.

"Merhaba Hocam, Hastalığımın seyri hakkında bilgi vermek istedim. Başlangıcından şimdiye kadarki durum: KURULUK ve mukozada yara oluşumu. -Halsizlik,yürüme zorluğu, görme eksikliği ve görme alanı darlığı, (Bu benim bulduğum isim) konuşma zorluğu, söylenilenleri anlayamama. Yutma zorluğu, sırt-omurga ağrısı, kalça kuşağı ağrısı, ense sertliği. Çene eklemlerinde sık sık görülen ağrı ve kramp. Ayrıca çene eklemlerinde gözle görülür şişkinlik.Yüz şeklinde değişiklik. Ayaklarda ve bacaklarda sık görülen kramp. Ayak bileklerinde şişkinlik ve ağrı. Boyun kaslarında ağrılı kramp.(..) Fatma Gürbüz Hanımın detaylı deneyim ve anlatımları için buraya tıklayınız.."

Perihan -İstanbul.

"Annem meme kanseriydi. Bir sene kadar önce aldılar. Şu anda başta sol kolunda olmak üzere bazı yerlerde kemiğe sirayet etmiş. Tekrar kemoterapi almaya başladık. Tam bu esnada sizinle irtibat kurarak üç ürünü de tedarik ederek tarif ettiğiniz şekillerde tatbik ettik. Kan değerleri son tetkiklerde yükselmiş görünüyor. Annem, geceleri uyuyamadığından şikayetçiydi ki şimdilerde ise bebek gibi uyuduğunu, ağrılarının da azaldığını bize bildirdi. Bu aşamada sizinle son durumu paylaşmak istedik. Saygılarımızla. "

Nilgun Uzel.-Kayseri-

"Yıllardır diyet yapmaya çalışıyordum, kanşekerim düştüğü için başaramıyordum.Yalnız efedra içerikli takviye gıdalar şekerimi dengeliyordu.Onuda FDA yasakladı.Artık diyetten vazgeçmiştimki köpeğimin Yarası için aldığım arı sütünü birde ben içeyim dedim.Benimde kan şekerimi dengeledi.Şu anda 5 kilo verdim.Kış günlerinde sürekli faranjit olurdum arkadan bronşite çevirirdi.Arı sütü ve propolis sayesinde bundanda kurtuldum.Teşekkürler arı dünyası.

Nilgun Uzel.-Kayseri-

"2 sene önce benim köpeğimin göz altında iltihaplı bir fistül oluştu. Antibiyotik tedavisi uyguladık geçiremedik.Belli aralıklarla 3 kere ameliyat oldu geçiremedik. En son tavanic antibiyotik kullandık geçmedi. Veteriner hekimler yapılacak tek şeyin o yaranın içine hergün ilaç enjekte etmek olduğunu yoksa o iltihabın kemiği eriterek köpeğimin ölümüne sebep olacağını söylediler. Yumoşum oldukça agresif ve sinirli bir köpek enjekteye asla müsaade etmedi. Hatta saldırganlaştı. En son arıdünyasına ulaşmak kısmet oldu. Arısütü ve propolisle yumoşumun yarası 3.gün iyileşmeye başladı ve çok şükür şu anda (Tedaviye 5 Aralık 2009 da başlamışız) hem iltihap kurudu inanılacak gibi değil ama yara da kapandı. Arı dünyasına bilhassa Ertuğrul beye çok teşekkür ediyorum.Saygılar."

Dilara Cengizler.-İstanbul-

"Merhabalar, sizden bal,arı sütü,polen,propolis sipariş vereli 1 ay oldu. Ve hergün başka başka etkilerini görüyorum. Kullanmaya başlamadan önce idrar yolu iltihapı yaşıyordum. Çok şiddetli. Çok kısa sürede inanılmaz bir şekilde düzeldim. Benim için daha da öneml bir şikayetim. Yıllardır denemediğim ne doğal ne de kimyasal ilaç kalmadı. Sonuç alamadım. Şiddetli regli ağrıları. Hastanelik olacak kadar. Bu karışım ile bir mucize yaşadım. Çok mutluyum. Şimdi kendimde takip ettiğim rahatsızlığım Sedef hastalığım. Bu rahatsızlığımda da gözle görülür ilerlemeler var. Gerçekten teşekkür ederim. Düzenli spor yapıyorum. Performansım arttı. Kas oranım da ki gelişmeleri size daha sonrabildireceğim. Tekrar teşekkür ederim. Sevgiler"

Cevdet İlhan.-Amasya-

"Babam kanser ve beyne sıçramış durumda. Sağda solda araştırırken bir beyefendi arı sütü, polen, propolis kullanmamı önerdi. Annesi doktorların kemoterapiye son verip, 'mutlu edin' diyerek gönderdiğini, yaptığı karışımı günde 3 defa annesine verdiğini, annesinin doktorların umut kesmesinden sonra 2,5 sene daha yaşadığın anlattı. Ben de o beyefendinin yönlendirmesiyle sizden bu ürünleri alarak babama bu karışımı 8 saat arayla vermeye başladım. Henüz 2'inci gündü ki yatağından uzun süredir yardımsız kalkamayan babam, evde dolaşmaya, kendi işlerini görmeye başladı. Kullandıkça hastalıkla mücadele için güç buluyor sanki. Yatağa bağlı olmaktan bir nebze kurtulması bize yetiyor da artıyor. Ama faydaları bununla sınırlı değil. Moral olarak da babamı iyi görmeye başladık. Yaşama sıkı sıkı tutunmuş durumda. İnşallah bu dinçlik ve moralle olabildiğince uzun yaşar diye umuyoruz."

Cem Gündüz.-İstanbul-

"Meme kanseri olan annemde ihmal ve geç teşhis sonucu kanser kemiklere de sirayet etmiş. 80 yaşında. 4 ay önce sitenizi bulmamızdan bu yana sizden düzenli olarak arı sütü ve propolis aldık. Annem kullandığında kendisini iyi hissettiğini, ağrılarının dindiğini söylüyor. Son aylarda kemoterapi sonraları daha dirençli olduğunu, daha çabuk toparlandığını gözlüyoruz. Saygılarımla."

Hasan Dönmez.-Kırklareli-

"Annem açık kalp ameliyatı olmuştu. Comadin ilacı kullanıyordu. Ritim bozukluğu vardı. Vücudunda yer yer morluklar vardı. Bir senedir arı sütü ve propolis kullanıyor. Kullanmaya başladıktan sonra şikayetleri dindi. Şimdi bağ bostana bakıyor. Oysa balkona girip çıkamıyordu. Çok faydasına bizzat şahit olduk. "

Muzaffer Daştan.-İstanbul-

"20 Haziran itibariyle siparişim elime geçti. Ertuğrul beye ilgi ve alakaları için teşekkürler. Hemen kullanmaya başladık.Kullanım nedenimiz farenjit. Şiddetli ve kronik bir vaziyette.10 yılı aşkın süredir var. Ara ara başka kanallardan aldığımız propolis kullanmanın rahatlattığını gördük ancak bu pahalı bir yol idi ve devam edemedik. Şu an en azından benim yaptığım araştırmalara göre piyasadaki en hesaplı ve ekonomik propolis fiyatı ile buradan satın almış oldum. Sonuçlarını daha sonra yazmak üzere..."

google reklam 2-530

----> Lütfen Arısütü Sayfamıza da gözatınız! <----

----> Lütfen Polen Sayfamıza da gözatınız! <----

 

Propolis Üzerinde Yapılan Önemli Bazı Deneyler:

Kulak Enfeksiyonları:

İç kulak iltihabı, dış kulak iltihabı ve benzer kulak rahatsızlığı olan 126 hasta üzerinde % 5- 10 propolis çözeltileri denenmiştir. Bütün rahatsızlıklar için propolisin iyileştirici etkisi olduğu belirtilmiştir (Matel ve ark. 1973). Propolis ayrıca kulaktaki akut rahatsızlıklara karşı da pozitif etki göstermiştir.

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları:

Bağırsak paraziti şikayeti olan 138 hastaya % 10-20'lik propolis ekstraktı uygulanmıştır. Çocuklarda düşük dozun tedavi edici etkisi olduğu gözlenmiştir. Yetişkinlerde ise % 20 lik propolis ekstraktının, tinidazol ve anti protozoa ilaçlarıyla aynı dozda etki gösterdiği bulunmuştur. Propolis, Danimarka'da ülser ve Crohn hastaları üzerinde denenmiştir. Propolis ekstraktının ülser üzerinde etkili olduğu fakat Crohn hastalığına etkisi olmadığı bulunmuştur.

İltihaplanmalar

Aseptik necrosis hastası olan 22 hastaya düzenli olarak propolis enjekte edilmiş, 32 hastaya ise aynı şartlarda normal tedavi uygulanmıştır. Propolis tedavisi uygulanan hastalarda diğerlerine göre belirgin gelişmeler gözlenmiştir. Vajina ve uterus iltihaplanması şikayeti olan 90 hastaya % 3'lük propolis etanol ekstraktı uygulanmış ve % 50'den fazlasında olumlu gelişmeler sağlanmıştır.

Tüberküloz

Eski Sovyetler Birliği'nden V.H. Karinova ve E.l. Rodionova farklı türlerde ve aşamalardaki 135 tüberküloz hastasıyla çalışmışlardır. Hastaların yaş aralığı 6 ile 50 arasındaydı. Hastalara, alınan tepkiye göre, günde 3 kez 4 ile 10 ay arasında propolis uygulanmıştır. Çalışma sonucunda 12 hasta haricinde bütün hastaların iyileştiği gözlenmiştir. Bu 12 hastanın ise böbrek tüberkülozu olduğu tespit edilmiştir.

Ülser

Romanya'da Dr. A. Vasilca ve Dr. Eugenia Milcu propolisin ülser üzerindeki tedavi edici özellikleri üzerinde çalışmışlardır. 34 kronik ülser hastasına 4 hafta boyunca propolis ekstraktı verilmiştir. 28 hasta tamamen iyileşirken 6 hastada önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bazı hastalara doku biyopsisi uygulanmış ve propolisin yenileyici etkisi gözlenmiştir.

Mitoz

N. Popovic ve N. Oita adındaki Romanyalı medikal araştırmacılar, propolisin hücre bölünmesi üzerindeki etkileri ile ilgili bir bildiri yayınlamışlardır. Araştırmacılar, dokunun hiçbir zaman tamamen kanserli hale gelmediğini, her zaman sağlıklı hücrelerin bulunduğunu ve normal hücrelerin aktivitelerinin kanserli hücreler tarafından etkilendiğini belirtmişlerdir. Propolisin, kanserli hücreleri durdurarak, normal hücrelerin aktivitesini arttırdığını ve dokunun normal hale gelmesini sağladığını ortaya koymuşlardır.

Kolit

Bulgaristan'dan Dr. S. Nikolov ve arkadaşları, propolisin akut ve kronik kolit üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmaya, yaşları 20 ile 65 arasında değişen 45 hasta katılmıştır. Hastalara günde üç defa yemeklerden önce propolis ekstraktı verilmiştir. Sonuçta toplam 43 hastada olumlu sonuç elde edilmiştir. Bunlardan 26'sında çok iyi, 12'sinde iyi kalanları ise memnuniyet verici şekilde iyileşme gözlenmiştir. Sadece iki hastada herhangi bir gelişme gözlenmemiştir. Çoğu hastada yedinci günde iyileşme başlamış ve ondokuzuncu ya da yirminci günde tamamen iyileşme görülmüştür.

Bağışıklık Sistemi

Propolisin en çok araştırılan ve yaygın olarak kabul edilen özelliği bağışıklığı arttırıcı özelliğidir. Propolis, doğal, salgı bezlerini aktive eden geniş spektrumlu antibiyotiktir. Propolis sadece enfeksiyonları engelemenin yanında, onları vücuttan temizler.

Çok sayıda deneyle ortaya konduğu gibi, propolis, bakterileri, virüsleri, mantarları ve hatta penisiline dayanıklı staphlococcus'u ortadan kaldırır.
Propolis virüslere karşı çok güçlüdür. Bu etki propoliste bulunan bioflavanoidlerin koruyucu etkisi sayesinde gerçekleşmektedir. Virüsler, proteinlerin dış kısmına yerleşirler. Eğer engellenmezse, bu tehlikeli ve enfekte edici madde taşıyıcı organizmada serbest kalır. Maalesef, böyle bir durumda, enzimler sayesinde protein dış kısmını parçalarlar ve böylece zararlı madde istem içerisine yayılır. Sistemde propolisin bulunması durumunda ise bu durum gerçekleşmez. Bioflavanoidler, proteinin dış kısmını parçalayan enzimleri inhibe eder ve viral maddeyi içeriye hapseder. Aynı flavanoidler, virüsün etrafını kaplayarak aktivitesini engellerler. Bioflavanoidlerin varlığında, taşıyıcı, virüslere karşı bağışıklık kazanmış olur.

Diğer bir yol ise propolisin fagosite aktivitesini güçlendirerek bağışıklık sistemine yardımcı olur. Fagositler, mikroorganizmaların etrafını sarar, içine alır ve sindirerek ortadan kaldırırlar. Propolis sayesinde gerçekleşen bu etki, birçok Sovyet ve Avrupalı bilim adamı tarafından gözlenmiş ve yayınlanmıştır.

google reklam 2-530

PROPOLİS KALİTESİ

Propolis kovandan çıkarıldığında taş sertliğindedir. Bu durumda içeriğinde yüzde 40 oranında balmumu, yüzde 15-20 oranında ise toz ve diğer artık materyaller bulunur. Kovandan çıkışı ardından kullanıma hazırlanması iki şekilde olabilir:

1-Reçinemsi Toz Hali: Derin dondurucuda tutularak kristalize edilip ardından kırıcı bir makinada çekilerek toz haline getirilir. Bu aşamadan sonra yüzde 10 civarında silisyum dioksit katılarak içindeki balmumu nedeniyle yapışması önlenir veya birbirine yapışan balmumu nedeniyle macun şeklini alır. Kapsüllere konarak ya da 70 derecede alkolde çözerek kullanılması mümkün olabilir. Kullanıma bu şekilde sunulan ürünün kalitesi sadece içeriğindeki aktif maddenin oranına göre belirlenir. İçeriğinin yalnızca küçük bir oranı propolisin etkin maddelerini içerir.

2-Propolis Ekstraktı: İlk haldeki Propolis işlemden geçirilip damıtılarak içeriğindeki balmumu ve diğer başka materyallerden arındırılır. Ayrıca etkin maddeleri temel alınarak saflaştırma işlemine devam edilir. Böylece propolis ekstraktı ortaya çıkar. Uygulanan prosedüre Yüzde 70 saflıktan yüzde 96 saflığa kadar değişik saflıkta ekstraktlar elde edilebilir. Propolis ekstraktında saflık ve etkin madde oranlarının gözönüne alınmasıyla kalite kategorisi belirlenir. Saflık derecesi ve içeriğiyle (çekilmiş propolise göre) 3 kattan 7 kata kadar daha etkin olabilir.

 

kullanim Şeklİ ve saklama koŞullari:


Oda Sıcaklığında Muhafaza Ediniz.

Propolis oda sıcaklığında 18 ay boyunca besin değerini ve özelliklerini korur.

Kullanım Dozajları:!

Genel Kullanım amaçları için günlük doz olarak propolis ekstraktlarından 2 gram alınabilir. Salgınlar, hastalık ve enfeksiyonlarla mücadele dönemlerinde bu dozlar 2-3 misline kadar artırılabilir.

Çocuklar için ise 1-3 yaş arasında günlük doz 250 mg(Çay kaşığının 8'de 1'i)3-6 yaş arasında ise çay kaşığının dörtte biri (500 mg), 12 yaşına kadar günlük bir gram ve 12 yaşından büyüklerde ise yetişkin dozları kullanılabilir.

Kullanım Şekilleri..

Su içinde tüketim ve kullanım: Ağız sağlığı için ekstraktından yarım litre suya bir tatlı kaşığı konup çalkalayarak bu sıvı ile gargara yapılabilir. Yine aynı sıvıdan sabah akşam birer yudum alınabilir. Bu sıvı kahve ya da meyve suyu gibi içeceklere de katılarak tüketilebilir.

Ekstraktın toz halinde kullanımı: Zevke göre propolis dozu direkt bala ya da yoğurda katılarak alınabilir.

Propolis şurubu: 75 gram bal, 5 gram propolis ekstraktı ve 20 gram ılık su karıştırılarak propolis şurubu yapılabilir.

Bal-arı sütü-polen-propolis karışımı: 1 kg bala 200 gram arı sütü, 200 gram havanda dövülmüş polen, 50 gram propolis ekstraktı katılarak yaz-kış tüketilebilecek, soğuk algınlığından, iltihabi hastalıklardan korunum veren, yaşama enerji ve gençlik katan bir iksir hazırlanabilir.

Deri üzerindeki sorunlu bölgelere (yara, yanık, siğil, sivilce, iltihap vb.) önce bala sonra propolise temas edilip parmaklar arasında yayılarak doğrudan tatbik edildiğinde en güçlü merhemlere oranla 4 kat daha hızlı iyileşme gözlenir.

Eğer, ılık su-süt karışımına 10 gram polen (iki tatlı kaşığı), 2 gram (silme tatlı kaşığı) propolis, arzuya göre biraz bal eklenip karıştırarak yavaş yavaş tüketilirse baş ağrısı, yorgunluk, stres ve gerginliğe ya da hastalık ve sakatlanmalardan kaynaklanan ağrı ve sızılara karşı terapik etki sağlar. Ağrıları dindiren etki göstermesi yanı sıra ılık sıvı halinde bu kullanım ağız-içi sorunları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Şampuana katılarak kepeğe karşı ve saç sağlığı için kullanılabileceği gibi tüm ten yüzeyine şampuan vasıtasıyla nüfuz ettirerek genel deri sağlığı amacıyla da kullanılabilir.

Çocuklarınıza Sevecekleri Karışımlar İçinde Veriniz..

Propolisin saf halinin toz halinde ya da ekstrakt halde tadı çocukların hoşuna gitmez. Çocuklarımıza yukarıda örneği verildiği gibi bal içinde karıştırarak verebileceğimiz gibi, hoşlarına gidecek daha başka karışımlar da sozkonusu olabilir. Örneğin pekmez-yoğurt-propolis ya da reçel-propolis-ekmek gibi.

Yan Etkileri

Saptanmış herhangi bir yan etkisi gözlenmemekle birlikte, yukarıda belirtilen dozların çok üzerinde kullanımları önerilmemektedir.

 

google reklam 2-530

Arı Sütü, Polen, Propolis, Gerçek Bal Gibi Arı Ürünlerinin Diğer Sayısız Yararlarına Anasayfa'mızdan Ulaşabilirsiniz. <--Tıklayınız.

-->Propolis, polen ve arı sütünün yararlarıyla ilgili ayrıntılı röportaj ve haberlere ulaşmak için tıklayınız<--

İletişim Formu
 

Propolisin yararları konulu araştırmalar ile ilgili kaynaklar/referanslar

 • Antibacterial activity of Brazilian propolis and fractions against oral anaerobic bacteria Journal of Ethnopharmacology, Volume 80, Issue 1, April 2002, Pages 1-7
  F. A. Santos, E. M. A. Bastos, M. Uzeda, M. A. R. Carvalho, L. M. Farias, E. S. A. Moreira, F. C. Braga
 • Ghisalberti, 1979 E.L. Ghisalberti, Propolis: a review, Bee World 60 (1979), pp. 59–84.)
 • Barak V, Birkenfeld S, Halperin T, et al. The effect of herbal remedies on the production of human inflammatory and anti-inflammatory cytokines. Isr Med Assoc J 2002;4(11 Suppl):919-922.
 • Black RJ. Vulval eczema associated with propolis sensitization from topical therapies treated successfully with pimecrolimus cream. Clin Exp Dermatol 2005;30(1):91-92.
 • Borrelli F, Maffia P, Pinto L, et al. Phytochemical compounds involved in the anti inflammatory effect of propolis extract. Fitoterapia 2002;73 Suppl 1:S53-S63.
 • Botushanov PI, Grigorov GI, Aleksandrov GA. A clinical study of a silicate toothpaste with extract from propolis. Folia Med (Plovdiv ) 2001;43(1-2):28-30.
 • Boyanova L, Derejian S, Koumanova R, et al. Inhibition of Helicobacter pylori growth in vitro by Bulgarian propolis: preliminary report. J Med Microbiol 2003;52(Pt 5):417-419.
 • Cardile V, Panico A, Gentile B, et al. Effect of propolis on human cartilage and chondrocytes. Life Sci 2003;73(8):1027-1035.
 • Chen CN, Wu CL, Shy HS, et al. Cytotoxic prenylflavanones from Taiwanese propolis. J Nat Prod 2003;66(4):503-506.
 • Cicala C, Morello S, Iorio C, et al. Vascular effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on isolated rat thoracic aorta. Life Sci 2003;73(1):73-80.
 • Cos P, Rajan P, Vedernikova I, et al. In vitro antioxidant profile of phenolic acid derivatives. Free Radic Res 2002;36(6):711-716.
 • Crisan I, Zaharia CN, Popovici F, et al. Natural propolis extract NIVCRISOL in the treatment of acute and chronic rhinopharyngitis in children. Rom J Virol 1995;46(3-4):115-133.
 • el Khatib AS, Agha AM, Mahran LG, et al. Prophylactic effect of aqueous propolis extract against acute experimental hepatotoxicity in vivo. Z Naturforsch [C ] 2002;57(3-4):379-385.
 • Eley BM. Antibacterial agents in the control of supragingival plaque--a review. Br Dent J 1999;186(6):286-296.
 • Gregory SR, Piccolo N, Piccolo MT, et al. Comparison of propolis skin cream to silver sulfadiazine: a naturopathic alternative to antibiotics in treatment of minor burns. J Altern Complement Med 2002;8(1):77-83.
 • Gulbahar O, Ozturk G, Erdem N, et al. Psoriasiform contact dermatitis due to propolis in a beekeeper. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;94(4):509-511.
 • Han S, Sung KH, Yim D, et al. Activation of murine macrophage cell line RAW 264.7 by Korean propolis. Arch Pharm Res 2002;25(6):895-902.
 • Hegazi AG, Abd El Hady FK. Egyptian propolis: 3. Antioxidant, antimicrobial activities and chemical composition of propolis from reclaimed lands. Z Naturforsch [C ] 2002;57(3-4):395-402.
 • Henschel R, Agathos M, Breit R. Occupational contact dermatitis from propolis. Contact ,Hermatitis 2002;47(1):52.
 • Mahmoud AS, Almas K, Dahlan AA. The effect of propolis on dentinal hypersensitivity and level of satisfaction among patients from a university hospitalRiyadh, Saudi Arabia. Indian J Dent.Res 1999;10(4):130-137.
 • Murray MC, Worthington HV, Blinkhorn AS. A study to investigate the effect of a propolis-containing mouthrinse on the inhibition of de novo plaque formation. J Clin Periodontol 1997;24(11):796-798.
 • Orsolic N, Knezevic AH, Sver L, et al. Immunomodulatory and antimetastatic action of propolis and related polyphenolic compounds. J Ethnopharmacol 2004;94(2-3):307-315.
 • Park YK, Koo MH, Abreu JA, et al. Antimicrobial activity of propolis on oral microorganisms. Curr Microbiol 1998;36(1):24-28.
 • Russo A, Cardile V, Sanchez F, et al. Chilean propolis: antioxidant activity and antiproliferative action in human tumor cell lines. Life Sci 2004;76(5):545-558.
 • Scifo C, Cardile V, Russo A, et al. Resveratrol and propolis as necrosis or apoptosis     inducers in human prostate carcinoma cells. Oncol Res 2004;14(9):415-426.
 • Vynograd N, Vynograd I, Sosnowski Z. A comparative multi-centre study of the efficacy of propolis, acyclovir and placebo in the treatment of genital herpes (HSV). Phytomedicine 2000;7(1):1-6.
 • Caffeic acid phenethyl ester induces growth arrest and apoptosis of colon cancer cells via the beta-catenin/T-cell factor signaling. Anticancer Drugs. 2006 Aug;17(7):753-62. PMID: 16926625 [PubMed - in process Brazilian natural dietary components (annatto, propolis and mushrooms) protecting against mutation and cancer. Hum Exp Toxicol. 2006 May;25(5):267-72. Review. PMID: 16758769 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Abd El Hady FK, Hegazi AG. Egyptian propolis: 2. Chemical composition, antiviral and antimicrobial activities of East Nile Delta propolis. Z Naturforsch [C ] 2002;57(3-4):386-394
 • Almas K, Mahmoud A, Dahlan A. A comparative study of propolis and saline application on human dentin. A SEM study. Indian J Dent.Res 2001;12(1):21-27.